Square root
VBT
Calculator
magnet

Hương Đ

03 tháng 11 2019 05:41

câu hỏi

trình bày đặc điểm chung của nghành động vật nguyên sinh


2

6


Nguyễn T

04 tháng 11 2019 02:05

đặc điểm chung của ngành động vật nguyên sinh : kích thước hiển vi, có cấu tạo 1 tế bào, thức ăn, bộ phận di chuyển và hình thức sinh sản

Lê V

07 tháng 11 2019 11:10

đặc điểm chung của ngành động vật nguyên sinh là +có kích thước hiển vi. +phần lớn dị dượng, có chân giả, roi, lông bơi hoặc bị tiêu giảm. +sinh sản vô tính. Hình thước phân tính.

Lê V

07 tháng 11 2019 11:10

đặc điểm chung của ngành động vật nguyên sinh là +có kích thước hiển vi. +phần lớn dị dượng, có chân giả, roi, lông bơi hoặc bị tiêu giảm. +sinh sản vô tính. Hình thước phân tính.

Lê V

07 tháng 11 2019 11:10

đặc điểm chung của ngành động vật nguyên sinh là +có kích thước hiển vi. +phần lớn dị dượng, có chân giả, roi, lông bơi hoặc bị tiêu giảm. +sinh sản vô tính. Hình thước phân tính.

Lê V

07 tháng 11 2019 11:10

đặc điểm chung của ngành động vật nguyên sinh là +có kích thước hiển vi. +phần lớn dị dượng, có chân giả, roi, lông bơi hoặc bị tiêu giảm. +sinh sản vô tính. Hình thước phân tính.

Khanh H

07 tháng 11 2019 16:07

ghnnn

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

các biện pháp phồng tránh giun đũa kí sinh ở người

1

Lihat jawaban (2)