Square root
VBT
Calculator
magnet

Ánh H

27 tháng 10 2021 02:56

câu hỏi

Trình bày cách cân bằng phản ứng oxi hóa khử bằng phương pháp thăng bằng electron, trình bày theo các bước: C+HNO3 ---> CO2+NO2+H2O


5

1


P. Nguyen

24 tháng 6 2022 07:22

Chào em, cô gửi hướng dẫn cho em nhé x1|C --> C(+4) + 4e x4|N(+5) + 1e --> N(+1) C+4HNO3 ---> CO2+4NO2+2H2O

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

cho 29,25 gam kim loại X chưa biết hóa trị tác dụng với 150 gam dung dịch HCL C% thu được dung dịch Y và 10,08 lít H2 ở đktc. a/Xác định kim loại X b/ tính giá trị C% c/tính khối lượng muối trong dung dịch Y

5

Lihat jawaban (1)