Square root
VBT
Calculator
magnet

Ẩn D

28 tháng 4 2021 12:24

câu hỏi

Trình bày các hình thức dinh dưỡng của vi khuẩn


7

1


Đặng T

11 tháng 5 2021 14:03

Vi khuẩn có 2 loại dinh dưỡng: -Di dưỡng: + Hoại sinh: sử dụng chất hữu cơ có sẵn trong xác động thực vật đang phân hủy. + Kí sinh: sống nhờ cơ thể khác. - Tự dưỡng: tự tổng hợp chất hữu cơ.

Bach_ho_team_ba_đao B

07 tháng 7 2021 03:58

hay chính xác

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Hãy phân biệt hiện tượng thụ tinh và hiện tượng thụ phấn

13

Lihat jawaban (1)