Square root
VBT
Calculator
magnet

Trúc M

06 tháng 2 2020 05:41

câu hỏi

trình bài Co2, Co, H2S, O2 , NH2


2

1


H. Thu

10 tháng 3 2020 10:54

Đề bài sai rồi bạn ơiiii. theo mình đc biết thì ko tồn tại khí NH2 đâu nha

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Hoà tan 4,7 gam K2O vào nước được 0,5 lít dung dịch A, CM của dung dịch A là: a 0,25 M b 0,5 M c 1M d 0,2 M

3

Được xác nhận