Square root
VBT
Calculator
magnet

Vạn S

12 tháng 7 2021 15:12

câu hỏi

Trường tiểu học Trần Hưng Đạo có số học sinh lớp 3 là 1648 nếu lấy số học sinh lớp 3 chia cho 4 thì sẽ ra số học sinh lớp 2, số học sinh lớp 2 nhân với 3 thì sẽ ra số học sinh lớp 1. Hỏi cả 3 lớp có bao nhiêu học sinh


14

2


Nguyễn N

18 tháng 7 2021 09:36

tôi học trường tiểu học hiệp Bình Chánh

Nguyễn N

18 tháng 7 2021 09:41

tớ mới vào đây học được 1thang rồi cô hỗ trợ các bạn tên gì cô hỗ trợ cho mình là cô võ thị duyên

Vạn S

26 tháng 9 2021 08:32

mình là vạn sự tùy duyên

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

bạn có 5 gói bánh và bạn đã ăn mất 1/4 một gói bánh Hỏi bạn còn lại bao nhiêu gói bánh?

0

Lihat jawaban (1)