Square root
VBT
Calculator
magnet

Khánh A

25 tháng 6 2020 12:23

câu hỏi

trường tiểu học Bình An 3 có số học sinh khá gấp 3 lần số học sinh giỏi biết rằng số học sinh khá nhiều hơn số học sinh giỏi là 140 em hỏi trường đó có bao nhiêu học sinh giỏi và học sinh khá ?


5

1


Mimi M

03 tháng 7 2020 08:56

Tỉ số giữa số học sinh khá và giỏi là: 3/1 Tổng số phần bằng nhau là: 3 + 1 = 4 (phần) Số học sinh khá là: (140 : 4) x 3 = 105 (học sinh) Số học sinh giỏi là: 140 - 105 = 35 (học sinh) Đáp số:...

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

mn mik là kaito do mik có 2 đt nên dùng 2 cái lun

0

Lihat jawaban (2)