Square root
VBT
Calculator
magnet

Hana H

25 tháng 10 2022 08:57

câu hỏi

trường THCS nghĩa hùng có 11lớp trung bình mỗi lớp trong 1ngày tiêu thụ hết khoảng 120 lít nước (chưa qua hệ thống lọc). Biết giá nước hiện nay là 1000đồng 1m³. nếu khóa nước trong trường bị rò rỉ cứ 2 giọt 1 giây và 20 giọt 1m³. Hãy tính số tiền lãng phí do rò rỉ nước trong 1 tháng.


31

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

25 tháng 10 2022 10:15

Được xác nhận

<p>Xin chào em Hana H</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 7, Chương 1</p><p>Câu trả lời chi tiết như sau:</p><p>Đổi 30 ngày=30.24=720 giờ=43200 phút=2592000 giây</p><p>30 ngày khóa nước bị rò rỉ&nbsp; ra số giọt nước là&nbsp;:&nbsp;</p><p>2592000.2=5184000 (giọt)</p><p>Thể tích của 20 giọt nước là 1 m<sup>3</sup>&nbsp;nên thể tích của 5184000 giọt là&nbsp;:</p><p>5184000&nbsp;: 20 = 259200 (m<sup>3</sup>)</p><p>Vậy số tiền lãng phí do nước bị rò rỉ trong một tháng là&nbsp;:&nbsp;</p><p>259200.1000 = 259 200 000 (đồng).</p><p>Em kiểm tra lại đề bài nhé.&nbsp;</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Hana H

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 7, Chương 1

Câu trả lời chi tiết như sau:

Đổi 30 ngày=30.24=720 giờ=43200 phút=2592000 giây

30 ngày khóa nước bị rò rỉ  ra số giọt nước là : 

2592000.2=5184000 (giọt)

Thể tích của 20 giọt nước là 1 m3 nên thể tích của 5184000 giọt là :

5184000 : 20 = 259200 (m3)

Vậy số tiền lãng phí do nước bị rò rỉ trong một tháng là : 

259200.1000 = 259 200 000 (đồng).

Em kiểm tra lại đề bài nhé. 

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính hợp lí: a) 3/7⋅5/8+3/7⋅11/8+11/7

6

Được xác nhận