Square root
VBT
Calculator
magnet

Huy H

10 tháng 10 2021 01:42

câu hỏi

trùng roi là gì


13

1


Đỗ N

15 tháng 10 2021 14:04

trùng roi xanh là cơ thể đơn bào dùng roi để di chuyển hô mấp qua màng cơ thể sinh sản vô tính hoạc sinh đôi

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

làng nào của ngành ruột khoang da ngứa và độc cho con người?

3

Lihat jawaban (3)