Square root
VBT
Calculator
magnet

Cáo F

04 tháng 1 2020 03:39

câu hỏi

Trạng Ngữ là gì? Động từ là gì? Tính từ là gì? Phó Từ là gì?


0

1


DINH T

04 tháng 1 2020 12:39

trạng ngữ là rừ ngữ chỉ nơi chốn động từ là những từ chỉ hoạt động của con người tính từ là những từ chỉ tính tùe vídu : đẹp, xấu ,..., phó từ là những từ bổ sung cho cụm danh từ hoặc là cụm động từ vú dụ: đang ,...

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Thạch Sanh đã trải qua mấy thử thách

0

Lihat jawaban (1)