Square root
VBT
Calculator
magnet

Trần Đ

01 tháng 12 2019 03:28

câu hỏi

trọng lượng riêng được xác định bằng gì?


0

1


Sunnybee S

10 tháng 12 2019 11:03

Trọng lượng riêng được xác địng bằng trọng lượng của một đơn vị thể tích chất đó

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

viết Phương trình chứ của phản ứng hóa học sắt tác dụng với oxi trong điều kiện nhiệt độ cao tạo ra sắt 3 o xít

2

Lihat jawaban (1)

tính điện trở của sợi dây nikelin dài 2m tiết diện 0,04 mm² và có điện trở suất 0,40.10-⁶ Ωm

1

Được xác nhận