Square root
VBT
Calculator
magnet

Võ P

02 tháng 10 2022 03:53

câu hỏi

trọng lực của một vật có khối lượng 5kg (tỉ xích 0,5cm ứng với 10N)

trọng lực của một vật có khối lượng 5kg (tỉ xích 0,5cm ứng với 10N)
 


9

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

02 tháng 10 2022 04:09

Được xác nhận

<p><strong>Xin chào em Võ P,&nbsp;</strong></p><p><strong>Đây là bài tập thuộc Vật Lý 6, bài Lực kế - Phép đo lực - Trọng lượng và khối lượng</strong></p><p><strong>Bài giải chi tiết :</strong></p><p>Vật có khối lượng 5kg thì trọng lượng P là 50 N.</p><p><strong>Hãy đăt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</strong></p><p><strong>Cảm ơn em.</strong></p>

Xin chào em Võ P, 

Đây là bài tập thuộc Vật Lý 6, bài Lực kế - Phép đo lực - Trọng lượng và khối lượng

Bài giải chi tiết :

Vật có khối lượng 5kg thì trọng lượng P là 50 N.

Hãy đăt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp em với

0

Được xác nhận

Câu 8: Một sợi dây đồng có điện trở 64Ω ở nhiệt độ 60 0C. Điện trở của sợi dây đó ở 1000C là bao nhiêu biết α = 0,004K-1

13

Lihat jawaban (1)