Square root
VBT
Calculator
magnet

Phạm T

11 tháng 4 2020 02:07

câu hỏi

trùng giày cấu tạo, di chuyển, sinh sản, lấy thức ăn, tiêu hóa và thải bã như thế nào?


0

1


Nguyễn D

28 tháng 4 2020 07:40

trùng đẩy đi chuyển bằng các sợ lòng ăn bằng miệng và thải ra ngoài bằng lỗ thoát

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Nêu 4 vai trò của ếch đồng đối với tự nhiên và con người, mỗi vai trò cho 1 ví dụ cụ thể

0

Lihat jawaban (1)