Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn M

22 tháng 1 2021 13:25

câu hỏi

trững có trước hay gà có trước


11

3


N. Mộng

25 tháng 1 2021 05:42

Theo em thì cái gì có trước? 😄

Ndiep1983 N

27 tháng 1 2021 13:05

theo em gà có trước ạ

Ndiep1983 N

27 tháng 1 2021 13:06

vì gà tiến hóa từ con..... lên con gà

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

hãy kể diễn cảm truyện con rồng cháu Tiên

0

Lihat jawaban (1)