Square root
VBT
Calculator
magnet

Dead D

07 tháng 4 2020 13:49

câu hỏi

trứng có trước hay gà có trước ?


0

3


Fack N

08 tháng 4 2020 02:35

trúng trước thế thôi hải, quay xe!!

Trần L

08 tháng 4 2020 03:03

gà có trước

Mai H

08 tháng 4 2020 04:03

cả hai

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tại sao nhôm thì người ta gọi là nhôm?

1

Lihat jawaban (1)