Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

10 tháng 12 2020 14:16

câu hỏi

Trên tia Ox lấy 2 điểm A, B sao cho OA = 10cm, OB = 5cm. a, Điểm nào nằm giữa 2 điểm còn lại? Vì sao? b, So sánh OB và OA. c, B có là trung điểm của OB không? Vì sao? d, Vẽ tia Oy là tia đối của tia Ox. Lấy C thuộc Oy. Sao cho OC = 3cm. Tính BC.


4

1


T. Hữu

11 tháng 12 2020 11:01

a) Trên tia Ox, ta có OB < OA (5<10) nên ta có điểm B nằm giữa O và A. b) Rõ ràng OB < OA Thầy nghĩ rằng đề này yêu cầu ta so sánh OB và AB cơ nên thầy so sánh OB và AB nhé Ta có B nằm giữa O và A nên OB + BA = OA 5 + BA = 10 BA = 5 cm nên OB = AB (=5cm) c) Ta có điểm B nằm giữa O và A mà OB = AB nên B là trung điểm OA. Ta có C thuộc Oy, B thuộc Ox là hai tia đối nhau. nên O nằm giữa B và C suy ra BO + OC = BC 5 + 3 = BC BC = 8 cm

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

rút gọn phân số 9 . 11 + 32 . 9 ________________ 25. 15 + 12 . 23 giúp mình với

10

Lihat jawaban (1)