Square root
VBT
Calculator
magnet

Robeer Đ

07 tháng 5 2023 13:52

câu hỏi

Trên quãng đường AB dài 120km có hai người đi ngược chiều nhau. Người thứ nhất đi từ A bằng ô tô với vận tốc 60km/h. Sau đó 15 phút, người thứ hai đi từ B bằng xe máy với vận tốc 40km/h. Hỏi sau 1 giờ 30 phút kể từ lúc người thứ hai khởi hành, khoảng cách giữa 2 người là bao nhiêu km?

Trên quãng đường AB dài 120km có hai người đi ngược chiều nhau. Người thứ nhất đi từ A bằng ô tô với vận tốc 60km/h. Sau đó 15 phút, người thứ hai đi từ B bằng xe máy với vận tốc 40km/h. Hỏi sau 1 giờ 30 phút kể từ lúc người thứ hai khởi hành, khoảng cách giữa 2 người là bao nhiêu km?


14

1


Mộc T

08 tháng 5 2023 08:14

<p>Quãng đường xe thứ nhất đi trước 15 phút&nbsp;<br>60x0,25=15( km)&nbsp;<br>Tổng quãng đường hai xe cùng đi trong 1,5 h&nbsp;<br>(60+40)x1,5=150( km)&nbsp;<br>Khoảng cách giữa hai xe sau 1,5 h đi cùng nhau&nbsp;<br>150+15-120=45( km)&nbsp;<br>( hai xe sau khi gặp nhau đi tiếp về hướng đi của mình nên tổng quãng đường đi lớn hơn chiều dài AB)&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>

Quãng đường xe thứ nhất đi trước 15 phút 
60x0,25=15( km) 
Tổng quãng đường hai xe cùng đi trong 1,5 h 
(60+40)x1,5=150( km) 
Khoảng cách giữa hai xe sau 1,5 h đi cùng nhau 
150+15-120=45( km) 
( hai xe sau khi gặp nhau đi tiếp về hướng đi của mình nên tổng quãng đường đi lớn hơn chiều dài AB) 

 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

xy+y+x=3

4

Được xác nhận