Square root
VBT
Calculator
magnet

Hue D

24 tháng 10 2019 11:28

câu hỏi

trên đường thẳng xy lấy bốn điểm A B C D theo thứ tự đó ta kể tên các đoạn thẳng nhận hai trong bốn điểm trên là nút B Kể tên tia trùng với tia OB C tia X và tia by có đối nhau không Vì sao


0

1


Linh N

28 tháng 10 2019 13:00

ước gì gửi ảnh được ha

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay