Square root
VBT
Calculator
magnet

Ánhh T

17 tháng 12 2019 04:21

câu hỏi

Trên hai bóng đèn lần lượt có ghi Đ1( 120v - 60w ) ; Đ2 ( 120v - 100w ). a. Giải thích ý nghĩa các số liệu ghi trên mỗi bóng đèn. b. Tính điện trở của mỗi bóng đèn khi đèn sáng bình thường. c. Mắc song song hai đèn rồi mắc vào nguồn điện có HĐT U = 120v. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch và CĐDĐ qua mỗi bóng đèn. Đèn nào sáng hơn. d. Tính CĐDĐ qua mỗi đèn khi mắc nối tiếp hai bóng đèn vào HĐT 240v. Đèn nào sáng hơn?


0

1


Trần N

19 tháng 12 2019 04:27

a) ý nghĩa: 120V là HĐT định mức của bóng đèn 1 60W là công suất định mức của bóng đèn 1 Đ2* tương tự * b) I1= Pđm1÷ Uđm1=60÷120= 0.5A R1= Uđm1 ÷I1 = 120÷ 0.5= 240 ôm I2= Pđm2 ÷ U đm2 = 100÷120=0.83A R2= Uđm2÷ I2 = 120÷ 0.83 xấp xỉ 144.6ôm * gửi câu a nhá *

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Có 4 điện trở R1, R2, R3, R4 mắc nối tiếp. Biết R1 = 2R2=3R3=4R4. Hiệu điện thế 2 đầu đoạn mạch là 50V. Tính Hiệu điện thế hai đầu mỗi điện trở

2

Lihat jawaban (2)