Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyenduyphuong N

04 tháng 4 2020 07:23

câu hỏi

trên dưới đá ở giữa có cái lá là cái gì?


3

3


Thị T

07 tháng 4 2020 04:44

cái miệng

Hồng N

07 tháng 4 2020 04:47

là cái răng

Nguyenduyphuong N

22 tháng 4 2020 08:07

đó là cái miệng

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

trẻ em hút phải khói thuốc thì sẽ bị gì

2

Lihat jawaban (3)