Square root
VBT
Calculator
magnet

Lâm V

12 tháng 4 2020 09:51

câu hỏi

trên cây có 56 quả táo, người ta đã hái số táo. hỏi trên cây còn bao nhiêu quả táo?


0

1


Phượng K

12 tháng 4 2020 14:45

số quả táo trên cây còn là : 56-56=0(quả) Đáp số :0 quả táo

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

54:9=

3

Lihat jawaban (2)