Square root
VBT
Calculator
magnet

Gà F

11 tháng 11 2022 15:40

câu hỏi

Trên cạnh Ox, Oy của góc xOy lấy lần lượt 2 điểm A, B sao cho AB có độ dài nhỏ nhất

Trên cạnh Ox, Oy của góc xOy lấy lần lượt 2 điểm A, B sao cho AB có độ dài nhỏ nhất


4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

15 tháng 11 2022 12:25

Được xác nhận

Xin chào em Đây là một bài tập thuộc Chương Tọa độ Bài giải chi tiết: Trong trục tọa độ Oxy có A trùng B trùng O => AB nhỏ nhất Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính giả trị của biếu thức a) A=(−3)/17+(2/3+3/17)

0

Được xác nhận