Square root
VBT
Calculator
magnet

Huy P

26 tháng 10 2022 16:44

câu hỏi

Trộn 200ml dung dịch H2SO4 0,8M với 800ml dung dịch KOH xM được 1 lít dung dịch có pH=1. Vậy xM bằng?


5

1

Được xác nhận

R. Roboteacher42

University of Pedagogy

29 tháng 10 2022 06:35

Được xác nhận

<p>Chào em <strong>Huy P</strong>,&nbsp;</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn HÓA 11, Chương: Sự điện li, Bài Phản ứng trao đổi ion&nbsp;</p><p>Lời giải chi tiết:</p><p>H2SO4=0,8.0,2=0,16 (mol)</p><p>KOH=0,8x (mol)</p><p>pH=1 =&gt; H+ dư,&nbsp;</p><p>pH=1 =&gt;nH+ dư =0,1 mol&nbsp;</p><p>=&gt;nH+ phản ứng = 0,06 mol =nOH-</p><p>0,8x=0,06 =&gt; x=0,075M&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.</p>

Chào em Huy P

Đây là một bài tập thuộc môn HÓA 11, Chương: Sự điện li, Bài Phản ứng trao đổi ion 

Lời giải chi tiết:

H2SO4=0,8.0,2=0,16 (mol)

KOH=0,8x (mol)

pH=1 => H+ dư, 

pH=1 =>nH+ dư =0,1 mol 

=>nH+ phản ứng = 0,06 mol =nOH-

0,8x=0,06 => x=0,075M 

 

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 112 : Để đánh giá loại liên kết trong phân tử hợp chất, người ta có thể dựa vào hiệu độ âm điện. Khi hiệu độ âm điện của hai nguyên tử tham gia liên kết &gt;= 1,7 thì đó là liên kết A. ion. B. cộng hoá trị không cực. C. cộng hoá trị có cực. D. kim loại.

0

Được xác nhận