Square root
VBT
Calculator
magnet

Sieunhan R

19 tháng 12 2022 13:33

câu hỏi

trên 1 cung đường dốc có 3 đoạn thẳng, đoạn thảng lên dốc, đoạn thảng bằng phẳng và đoạn thẳng xuống dốc. 1 ô tô lên dốc hết 30 phút, chạy trên đoạn thẳng bằng phẳng với 60 km/h trong 10 phút, xuống dốc trong 10 phút. biết tốc độ khi lên dốc bằng một nửa tốc độ trên đoạn đường bằng, tốc độ khi xuống dốc gấp 1,5 lần tốc độ trên đoạn đường bằng. tính tổng cả 3 đoạn đường

trên 1 cung đường dốc có 3 đoạn thẳng, đoạn thảng lên dốc, đoạn thảng bằng phẳng và đoạn thẳng xuống dốc. 1 ô tô lên dốc hết 30 phút, chạy trên đoạn thẳng bằng phẳng với 60 km/h trong 10 phút, xuống dốc trong 10 phút. biết tốc độ khi lên dốc bằng một nửa tốc độ trên đoạn đường bằng, tốc độ khi xuống dốc gấp 1,5 lần tốc độ trên đoạn đường bằng. tính tổng cả 3 đoạn đường


6

1

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

22 tháng 12 2022 11:07

Được xác nhận

Xin chào em Đây là một bài tập trong phần vận tốc Bài giải chi tiết: Ta có: vận tốc lên dốc = 30km/h vận tốc xuống dốc = 90km/h độ dài cả quãng đường là: 30.1/2 + 90.1/6 + 60.1/6 =40km Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tốc dộ tàu hỏa là 60km trên giờ đi mất hết thời gian =10h 25p tính quãng đường tàu hỏa (km/h)

9

Được xác nhận