Square root
VBT
Calculator
magnet

Ly P

05 tháng 10 2022 13:39

câu hỏi

trả lời giúp em với ạ

alt

9

2


Mai V

05 tháng 10 2022 14:02

<p>7 &nbsp; &nbsp; &nbsp;9 &nbsp; &nbsp; &nbsp; 10 &nbsp; &nbsp;3 &nbsp; &nbsp; &nbsp;8 &nbsp; &nbsp; &nbsp; 6</p><p>14 &nbsp; &nbsp;16 &nbsp; &nbsp; 17 &nbsp; &nbsp;10 &nbsp; &nbsp;15 &nbsp; &nbsp;13</p><p>49 &nbsp; &nbsp; 63 &nbsp; &nbsp; 70 &nbsp; &nbsp;21 &nbsp; &nbsp;56 &nbsp; &nbsp; 42</p>

7      9       10    3      8       6

14    16     17    10    15    13

49     63     70    21    56     42

Tường V

12 tháng 10 2022 03:17

7. 9. 10. 3. 8. 6. . 14 16 17. 10. 15. 13 49. 63. 70. 21. 56. 42

Hà N

08 tháng 10 2022 08:30

<p>7 &nbsp; &nbsp; 9 &nbsp; &nbsp; 10 &nbsp; &nbsp; 3 &nbsp; &nbsp; 8 &nbsp; &nbsp; 6</p><p>14 &nbsp; 16 &nbsp; 17 &nbsp; &nbsp;10 &nbsp; 15 &nbsp;13</p><p>49 &nbsp; 63 &nbsp; 70 &nbsp; &nbsp;21 &nbsp; 56 &nbsp;42</p>

7     9     10     3     8     6

14   16   17    10   15  13

49   63   70    21   56  42

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

hãy chứng minh 1+1=1

36

Lihat jawaban (6)