Square root
VBT
Calculator
magnet

Rin Y

13 tháng 10 2020 11:46

câu hỏi

Trả lời giúp em câu này: A=1+10+100+...+1000 tỷ


9

1


Cao T

22 tháng 10 2020 13:12

Số số hạng:(1000000000000-1):10+1=100000000000(số) Tổng:(1000000000000+1)×100000000000:2=5000000000E22

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tính tập hợp A={ x thuộc n| 24

7

Lihat jawaban (1)