Square root
VBT
Calculator
magnet

Thanhh N

09 tháng 12 2022 14:33

câu hỏi

Trả lời e voi ạ

Trả lời e voi ạ

alt

4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

11 tháng 12 2022 12:34

Được xác nhận

Xin chào em Đây là một bài tập trong phần mệnh đề-tập hợp Bài giải chi tiết: Để A là tập con của B => 7-m > m-1 => m<4 Để A giao B = rỗng => 7-m <= m-1 => m>=4 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Bằng mấy Vậy

12

Lihat jawaban (1)