Square root
VBT
Calculator
magnet

Diệp K

10 tháng 4 2020 02:57

câu hỏi

trái đất hình thành từ đâu


0

1


Khoa N

11 tháng 4 2020 01:12

Trái đất được hình thành cùng với Hệ Mặt Trời từ khi Hệ Mặt Trời ban đầu tồn tại như 1 đám mây bụi và khí lớn, quay tròn, gọi là tinh vân Mặt Trời. Tinh vân này gồm hydro và heli được tạo ra từ Vụ Nổ Lớn, và những nguyên tố hóa học nặng hơn khác được tạo ra từ các ngôi sao đã chết.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tại sao các cây rễ củ cần phải thu thập trước khi ra hoa tạo quả?

1

Lihat jawaban (2)