Square root
VBT
Calculator
magnet

Mỹ H

12 tháng 4 2020 13:26

câu hỏi

trái đất gồm mấy lớp ?


18

20


Phạm Đ

14 tháng 4 2020 04:06

Trái Đất gồm 3 lớp : + Lớp vỏ Trái Đất + Lớp trung gian + Lớp lõi

Quỳnh N

09 tháng 10 2020 14:27

3

Nguyễn N

13 tháng 4 2020 06:47

trái đất gồm 3 lớp: lớp vỏ, lớp trung gian, lớp lõi

BìnhGoodBoy B

28 tháng 12 2020 14:01

trái đất gồm ba lớp đó là lớp vỏ lớp trung gian và lớp lõi(nhân)

Võ L

14 tháng 1 2021 00:57

gồm 3 lớp là vỏ TĐ , trung gian , lõi TĐ

Phuong N

13 tháng 4 2020 01:08

Trái đất có ba lớp

Nguyễn T

13 tháng 4 2020 01:56

trái đất gồm 3 lớp

Hằng N

13 tháng 4 2020 04:05

trái đất gồm 3 lớp

Hà T

13 tháng 4 2020 14:16

trái đất gồm 3 lớp lớp

ĐẶNG T

14 tháng 4 2020 02:54

Trái đất gồm có 3 lớp .

Doan T

14 tháng 4 2020 09:08

3 lớp

Minh T

14 tháng 4 2020 16:58

3 lớp

Nguyễn B

15 tháng 4 2020 03:00

3 lớp

Huỳnh P

15 tháng 4 2020 11:33

3 lớp

Nguyện N

19 tháng 4 2020 08:45

3 lớp

Trương T

19 tháng 4 2020 11:04

gồm 3 lớp

Tan_baka_chết_trôi_bên_bờ_suối T

20 tháng 7 2020 01:20

3 lope

Trâm T

08 tháng 1 2021 12:35

3 lớp

Thắng Đ

22 tháng 4 2021 12:36

3 lớp

Minh P

28 tháng 5 2021 03:39

3 lớp lớp trung gian lõi tđ và lớp you

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

sao Diêm Vương có phải là một hành tinh làm hay không? Vì sao?

0

Lihat jawaban (1)