Square root
VBT
Calculator
magnet

Thuan D

02 tháng 4 2020 06:56

câu hỏi

Trái Đất được hình thành khi nào


2

3


QUy L

02 tháng 4 2020 09:26

111112343532năm

Nguyễn H

02 tháng 4 2020 11:21

từ 1,6 đến 1,4 tỷ năm trước

ThiệnPhước T

16 tháng 1 2021 10:45

5 tỷ năm trước

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Các ae cho hỏi:có bao nhiêu nước giáp Trung Quốc?

13

Lihat jawaban (3)