Square root
VBT
Calculator
magnet

Vũ T

25 tháng 12 2019 12:54

câu hỏi

trái Đất có bao nhiêu quốc gia?


0

3


Trương Đ

26 tháng 12 2019 01:28

có 204 quốc gia

Na K

30 tháng 12 2019 05:25

204 Q. G

Pon P

30 tháng 12 2019 05:44

Tuy vậy, nếu vẫn tính cả những quốc gia này thì trên thế giới hiện nay có tổng cộng 204 quốc gia. Trong đó gồm có: 193 quốc gia được công nhận là thành viên chính thức của Liên Hiệp Quốc. 2 quốc gia là quan sát viên tại Liên Hiệp Quốc là Thành Vatican và Palestine (Do nhiều quốc gia không công nhận Nhà nước Palestine).

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

cô ơi không khí là gì

0

Lihat jawaban (1)