Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn Q

26 tháng 12 2019 14:34

câu hỏi

Trái nghĩa với khoan dung là gì?


0

1


Nguyễn P

27 tháng 12 2019 09:02

là nhỏ nhen đổ lỗi cho người khác hay chê bai người khác

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Mẹ Hà kêu hà đừng chơi đt nữa , hà vẫn ko nghe còb quát mẹ : Kệ con Theo em Cư sửng bạn Hà đúng haupy ko Nếu em là Hà em sẽ nói vs mẹ ntn

13

Lihat jawaban (1)