Square root
VBT
Calculator
magnet

Đức M

14 tháng 10 2022 15:06

câu hỏi

Trời ơi, trời ơi cứu tôi với Ét ô ét a x 12 b - 145 : c với a = 9, c = 5, b = 50

Trời ơi, trời ơi cứu tôi với

Ét ô ét

a x 12 b - 145 : c với a = 9, c = 5, b = 50


11

1

Được xác nhận

R. Roboteacher79

University of Pedagogy

14 tháng 10 2022 15:15

Được xác nhận

<p>Xin chào em Đức M,<br>Đây là một bài thuộc Toán 7.<br>Bài giải chi tiết:</p><p>ax12b-145:c với a = 9, c = 5, b = 50</p><p>=9x12x50-145:5</p><p>=5400-29</p><p>=5371<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Đức M,
Đây là một bài thuộc Toán 7.
Bài giải chi tiết:

ax12b-145:c với a = 9, c = 5, b = 50

=9x12x50-145:5

=5400-29

=5371
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!
Cảm ơn em.

Đức M

15 tháng 10 2022 01:07

a x 12 + b - 145 : c với a = 9,c = 5, b = 50

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Gọi M là tập hợp các số tự nhiên lớn hơn 6 và nhỏ hơn 10. Thay thế dấu "?" bằng dấu ∈;∉ 9 [?] M

2

Được xác nhận