Square root
VBT
Calculator
magnet

Như Ý

15 tháng 4 2020 00:44

câu hỏi

trỉ cho tớ bày này với 1 bài 9: (a)12 công nhân trong một ngày dệt được 120 tá áo .hỏi với mức làm như vậy,muốn dệt180 tá áo như thế trong một ngày cần bao nhiêu công nhân? (b) một công nhân đóng gói được 19 sản phẩm hết 25 phút .hỏi trong một ca làm việc (8) người đó đóng gói được tất cả bao nhiêu sãn phẩm


0

1


Nguyễn T

15 tháng 4 2020 06:53

a) 1 ngày 1 người dệt được: 120 : 12 = 10 (tá áo) muốn dệt 180 tá áo 1 ngày cần: 180 : 10 = 18 (người) b) 8 giờ đóng gói được: (19 : 25 × 60)×8 = 364,8 (sản phẩm)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tính chu vi hình tròn có đường kính d a d = 0,6 cm

0

Lihat jawaban (1)