Square root
VBT
Calculator
magnet

Hihi H

15 tháng 12 2019 02:59

câu hỏi

Trách nhiệm của nhà nước và công dân khi cạnh tranh không lành mạnh (tiêu cực)


0

1


Khánh N

25 tháng 3 2020 03:09

Chào em, cô là Khánh Ngọc, giáo viên phụ trách môn giáo dục công dân lớp 11. Đối với câu hỏi của em cô có thể đưa ra một số giải thích như sau: Khi gặp trường hợp cạnh tranh không lành mạnh Công dân: có quyền tố cáo các hành vi cạnh tranh không lành mạnh, sử dụng thủ đoạn để đạt được mục đích. Nhà nước: xử lí hành vi cạnh tranh không lành mạnh theo quy định của Nhà nước

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tại sao chuyển dịch cơ cấu kinh tế phải đồng thời chuyển dịch cơ cấu lao động

1

Lihat jawaban (1)