Square root
VBT
Calculator
magnet

Reina Y

08 tháng 3 2021 13:37

câu hỏi

trách nhiệm của học sinh trong việc xây dựng gia đình văn hoá


8

1


Vũ N

13 tháng 3 2021 03:40

- học tập và lm tròn nghĩa vụ của mình - tham gia các hoạt động cần có gia đình - cùng gia đình mình và mọi gia đình khác hoạt động vui chơi giải trí tập thể

Vũ N

13 tháng 3 2021 03:44

và : - góp phần nhỏ xây dựng gia đình bằng cách tôn trọng người lớn và mọi người nghe lời ông bà và cha mẹ

— Hiển thị thêm 1 trả lời
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cà gì nghe là ko ưa nhỉ ?

21

Lihat jawaban (6)