Square root
VBT
Calculator
magnet

Mai A

22 tháng 12 2019 05:53

câu hỏi

Trục căn thức ở mẫu. 2/3-√5


1

1


Ngoc N

26 tháng 12 2019 15:05

2(3 + căn 5)/(3_căn 5)(3+ căn 5)=2(3+ căn 5)/(3)^2_(căn 5)^2=2(3+ căn 5)/9_5=2(3+ căn 5)/4=3+ căn 5/2

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

✓34 là gì

8

Lihat jawaban (1)

cho biết tg 75 độ bằng 2 + căn 3 tìm sin 15 độ ta được

1

Được xác nhận