Square root
VBT
Calculator
magnet

Thị H

01 tháng 11 2019 05:06

câu hỏi

trước cái chết của lão hạc ,ông giáo cảm thấy :cái chết thật là dữ dội. vì sao?


1

1


Ap T

13 tháng 11 2019 13:54

lão chết trong ân hận vì đã lừa một chú chó mà mình yêu thương nhất"Câu Vàng"

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

xác định các thao tác lập luận được sử dụng trong đoạn trích

14

Lihat jawaban (2)