Square root
VBT
Calculator
magnet

Hằng T

15 tháng 3 2020 10:49

câu hỏi

trừ 2 phần 3 bằng x - 3 phần âm 6 bằng 10 phần 5 trừ y bằng 4 trừ 2 Z phần 9


0

1


Lê T

18 tháng 3 2020 15:04

:))

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

(-25)+45+67+25+(-45)+(-67) bài này làm như thế nào ạ?

0

Lihat jawaban (1)