Square root
VBT
Calculator
magnet

Lann E

19 tháng 2 2020 12:21

câu hỏi

TON SU TRONG ĐAO hay neu mot ca dao ve ton so trong đao !


15

4


Tran T

26 tháng 2 2020 08:44

Không thây đô may lam lên Muôn sang thì băc câu kiêu Muôn con hay chu thì yeu lâp thây

XWillx X

21 tháng 2 2020 02:42

- Nhất tự vi sư, bán tự vi sư. - Không thầy đố mày làm nên. - Học thầy không tày học bạn.

Hạnh H

09 tháng 11 2020 12:51

Một chữ cũng là thầy . Nửa chữ cũng là thầy

Giang K

17 tháng 12 2020 14:31

1. Muốn sang thì bắc cầu Kiều Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy. 2. Mấy ai là kẻ không thầy Thế gian thường nói:"đố mày làm nên!" 3. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây Có danh có vong nhớ thầy khi xưa. 4. Con ơi ghi nhớ lời này Công cha,nghĩa mẹ,ơn thầy chớ quên. #Chúc bạn học tốt nha !

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Xây dựng gia đình văn hoá có ý nghĩa như thế nào đối với xã hội? A.Xây dựng xã hội phát triển B.Xây dựng xã hội văn minh tiến bộ C.Xây dựng xã hội tốt đẹp D.Xây dựng xã hội lành mạnh

9

Lihat jawaban (3)