Square root
VBT
Calculator
magnet

Fnbt E

03 tháng 7 2022 02:57

câu hỏi

Tom regrets (spend).......... too much time(play) ...........computer games


13

1

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

27 tháng 8 2022 14:44

Được xác nhận

Xin chào em Fnbt E, Đây là một bài tập môn Tiếng Anh dạng chia động từ. Bài giải chi tiết: - regret + VING: hối tiếc về việc đã làm - spend time + VING: dành thời gian làm việc gì đó - Tom regrets spending too much time playing computer games. (Tom hối hận vì đã dành quá nhiều thời gian vào việc chơi game.) Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Chọn từ chính xác để điền vào câu Andy doesn’t often work (hard / hardly)

6

Được xác nhận