Square root
VBT
Calculator
magnet

麗麗 麗

24 tháng 12 2020 11:29

câu hỏi

today is sunday cho minh hỏi câu hỏi đuôi là gì


16

3


M. Ngọc

29 tháng 12 2020 05:07

today is sunday. Chào em, em tham khảo cách giải thích và đáp án sau đây nhé! Vế trước của câu ở thể khẳng định => phần câu hỏi đuôi ở thể phủ định. Vế trước dùng động từ 'to be' thì hiện tại đơn=> phần câu hỏi đuôi dùng động từ 'to be'. Chủ ngữ là 'today'=> phần câu hỏi đuôi dùng đại từ 'it' => Đáp án chính xác là: isn't it? => Today is sunday, isn't it?

Đỗ C

24 tháng 12 2020 17:49

câu hỏi đuôi: isn't it?

Đào A

29 tháng 12 2020 04:49

câu hỏi đuôi là có dấu ? ở cuối í

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Hi you

11

Lihat jawaban (3)