Square root
VBT
Calculator
magnet

Thi N

21 tháng 9 2022 07:00

câu hỏi

toan lop 6 .trang 25 bai 2

alt

1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

21 tháng 9 2022 07:55

Được xác nhận

<p>Chào em Thi N<br>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 6, bài Dấu hiệu chia hết<br>Lời giải chi tiết như sau:</p><p><strong>a)</strong> - Tổng 146+550 có146 và 550 đều chia hết cho 2 nên tổng này chia hết cho 2.&nbsp;</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;- Tuy nhiên 146 không chia hết cho 5 nên tổng này không chia hết cho 5.</p><p><strong>b) - </strong>Hiệu 575–40 có 575 và 40 cùng chia hết cho 5 nên hiệu này chia hết cho 5.</p><p>&nbsp; &nbsp; - Tuy nhiên 575 không chia hết cho 2 nên hiệu này không chia hết cho 2.</p><p><strong>c)</strong> Tổng 3.4.5+83 không chia hết cho 2 và 5 vì 83 không chia hết cho 2 và 5</p><p><strong>d)</strong> - Hiệu 7.5.6–35.4 có 7.5.6 chia hết cho 5 do thừa số 5 chia hết cho 5; 35.4 cũng chia hết cho 5 vì thừa số 35 chia hết cho 5. Vậy hiệu này chia hết cho 5&nbsp;</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;- Hiệu này có 4.5.6 chia hết cho 2 vì thừa số 6 chia hết cho 2; tích 35.4 cũng chia hết cho 2 vì thưa số 4 chia hết cho 2. Vậy hiệu này chia hết cho 2.<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.<br>Cảm ơn em</p>

Chào em Thi N
Đây là một bài tập thuộc môn Toán 6, bài Dấu hiệu chia hết
Lời giải chi tiết như sau:

a) - Tổng 146+550 có146 và 550 đều chia hết cho 2 nên tổng này chia hết cho 2. 

     - Tuy nhiên 146 không chia hết cho 5 nên tổng này không chia hết cho 5.

b) - Hiệu 575–40 có 575 và 40 cùng chia hết cho 5 nên hiệu này chia hết cho 5.

    - Tuy nhiên 575 không chia hết cho 2 nên hiệu này không chia hết cho 2.

c) Tổng 3.4.5+83 không chia hết cho 2 và 5 vì 83 không chia hết cho 2 và 5

d) - Hiệu 7.5.6–35.4 có 7.5.6 chia hết cho 5 do thừa số 5 chia hết cho 5; 35.4 cũng chia hết cho 5 vì thừa số 35 chia hết cho 5. Vậy hiệu này chia hết cho 5 

     - Hiệu này có 4.5.6 chia hết cho 2 vì thừa số 6 chia hết cho 2; tích 35.4 cũng chia hết cho 2 vì thưa số 4 chia hết cho 2. Vậy hiệu này chia hết cho 2.
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.
Cảm ơn em

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho a≤b, hãy so sánh 5a−2016 và 5b−2016. Câu 2. (2,0 điểm)

2

Được xác nhận