Square root
VBT
Calculator
magnet

Thi P

17 tháng 12 2022 12:31

câu hỏi

Toán 9

Toán 9

 

alt

1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher192

University of Pedagogy

18 tháng 12 2022 11:22

Được xác nhận

<p>Xin chào em Thi P,&nbsp;<br>Đáp án cho câu hỏi của em là: Amin = 1<br>Bài giải chi tiết:<br><br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>

Xin chào em Thi P, 
Đáp án cho câu hỏi của em là: Amin = 1
Bài giải chi tiết:

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính hợp lí (nếu có thể) b) (1/3−1/5+1/10)/(6/3−6/5+3/5)+5/6

2

Được xác nhận