Square root
VBT
Calculator
magnet

8/3. 2

07 tháng 10 2022 14:21

câu hỏi

toán 9 với giá trị nào của x thì mỗi căn thức sau có nghĩa: x/x-2 + √x-2

toán 9 

với giá trị nào của x thì mỗi căn thức sau có nghĩa: x/x-2  +  √x-2


3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

07 tháng 10 2022 14:23

Được xác nhận

<p>Xin chào em 8/3. 2</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 9, Bài căn thức bậc hai</p><p>Lời giải chi tiết trong ảnh đính kèm</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em 8/3. 2

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 9, Bài căn thức bậc hai

Lời giải chi tiết trong ảnh đính kèm

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 3: Viết cáo biểu tr a) x^(2)+6x+9

1

Được xác nhận