Square root
VBT
Calculator
magnet

Thụy L

29 tháng 11 2019 13:44

câu hỏi

toán 500g đỗ lấy ra 300g với một cân hai đĩa và 1 quả cân100g với 1 lần cân


0

2


Diệu H

05 tháng 12 2019 14:19

500g: màlấy ra 300g thì còn lại 200g cân 2 lần thì nhân với 2: 200x2=400 1 quả cân 100g nhân với 1: 100x1=100g (400+100=500)

Huynh A

27 tháng 12 2019 13:34

500

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

54:9=

3

Lihat jawaban (2)