Square root
VBT
Calculator
magnet

Doãn L

28 tháng 10 2022 05:24

câu hỏi

To many American teenager, thể shopping mall is one of the top destinations to see friends and . A. hang out. B. stay indoor C. do DIY. D. read books


16

1

Được xác nhận

R. Roboteacher79

University of Pedagogy

28 tháng 10 2022 12:24

Được xác nhận

<p>Xin chào em Doãn L,<br>Đây là một bài thuộc Tiếng Anh trung học.<br>Bài giải chi tiết:</p><p>Chọn đáp án A.<br>To many American teenagers, the shopping mall is one of the top destinations to see friends and <strong><u>hang out.</u></strong></p><p>-&nbsp;hang out (đi chơi)</p><p>Tạm dịch:&nbsp;Với nhiều thanh thiếu niên Mỹ, khu mua sắm là một trong những điểm đến hàng đầu để gặp gỡ bạn bè và đi chơi.<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Doãn L,
Đây là một bài thuộc Tiếng Anh trung học.
Bài giải chi tiết:

Chọn đáp án A.
To many American teenagers, the shopping mall is one of the top destinations to see friends and hang out.

- hang out (đi chơi)

Tạm dịch: Với nhiều thanh thiếu niên Mỹ, khu mua sắm là một trong những điểm đến hàng đầu để gặp gỡ bạn bè và đi chơi.
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!
Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Please help me answer this question! Tks Listen! Someone ______________(play) the guitar. It _________ (sound)

25

Lihat jawaban (4)