Square root
VBT
Calculator
magnet

Đỗ M

24 tháng 11 2019 01:33

câu hỏi

tinh so uoc, so uoc le, so uoc chan cua 240


0

1


T. Hữu

24 tháng 11 2019 16:34

240 = 2^4 .3 .5 vậy số ước của 240 là (4+1).(1+1).(1+1) = 20 (số) các ước lẻ 1, 3, 5, 15 Vậy có 4 ước lẻ và 16 ước chẳn

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Trên tia Ox Cho hai điểm A B sao cho ma = 6 cm b = 8 cm a tính AB Gọi K là trung điểm của am Trên tia đối X của tia MN lấy điểm C sao cho Ac = 9 Hỏi M là trung điểm của đoạn thẳng ac không vì sao

0

Lihat jawaban (1)