Square root
VBT
Calculator
magnet

Bao T

25 tháng 9 2022 15:43

câu hỏi

Tinh so đo hai góc A và B bićt: a) A−B=20^(∘) vả A,B la hai góc kd bù;


1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

26 tháng 9 2022 10:32

Được xác nhận

<p>Xin chào em Bao T,</p><p>Đây là bài tập thuộc Chương <strong>Những hình hình học cơ bản</strong></p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>Theo đề ta có hệ phương trình:</p><p>A-B=20° và A+B=180°</p><p>=&gt; ∠A=100° và ∠B=80°</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Bao T,

Đây là bài tập thuộc Chương Những hình hình học cơ bản

Bài giải chi tiết:

Theo đề ta có hệ phương trình:

A-B=20° và A+B=180°

=> ∠A=100° và ∠B=80°

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp mình giải câu này với

46

Lihat jawaban (2)