Square root
VBT
Calculator
magnet

Huy H

08 tháng 10 2022 14:27

câu hỏi

Tinh già tri của biếu thưc c) b:5 vöi b=8965

alt

0

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

08 tháng 10 2022 14:40

Được xác nhận

<p>Xin chào em Huy H</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 6, Chương 1</p><p>Lời giải chi tiết như sau:</p><p>Với b=8965 ta có:</p><p>b:5=8965:5=1793</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Huy H

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 6, Chương 1

Lời giải chi tiết như sau:

Với b=8965 ta có:

b:5=8965:5=1793

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm sô nguyên sao cho 3n + 13 chia hết chọn + 4

4

Lihat jawaban (1)