Square root
VBT
Calculator
magnet

Minh M

08 tháng 8 2022 15:37

câu hỏi

Tinh f(x)+g(x)+h(x);f(x)+g(x)−h(x);f(x)−g(x)−h(x) nếu biết: a) {,(,f(x)=6x^(7)−5x^(3)+1,),,(,g(x)=−3+2x−4x^(7),),,(,h(x)=−2x^(7)−x^(5)+7x^(2)+x^(6),)

alt

11

1

Được xác nhận

R. Roboteacher48

University of Pedagogy

09 tháng 8 2022 04:01

Được xác nhận

Chào em Minh M, Đây là câu hỏi thuộc Chương Biểu thức đại số và đa thức một biến, Bài Đa thức một biến. Lời giải chi tiết câu hỏi trong phần ảnh đính kèm. Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Xác định các tập hợp A∪B,A∖C,A∩B∩C, biết A={x∈R∣−2≤x≤2},B={x∈R∣x≥3},C=(−∞;0).

2

Được xác nhận